Samenwerking – Maarssen

Samenwerking

Samenwerking

Praktijken waar we mee samenwerken

Fysiotherapie

– Fysiotherapie Jolink & de Kat Angelino
www.fysio-maarssen.nl

Kinderfysiotherapie/oefentherapie Cesar

– Kinderfysiotherapie Jan van Rijn
www.janvanrijnkinderfysiotherapie.nl
– Praktijk voor Kinderoefentherapie Cesar Maarssen
www.oefentherapiecesarmaarssen.nl

COPD

– Centrum voor Fysiotherapie & Manuele Therapie
www.fysiomaarssen.nl

Orofaciale Tandheelkunde

– tandarts-gnatoloog HP.Volkers
– tandarts W.Pijls

Sportmedisch Advies Centrum

www.smautrecht.nl

Verpleeghuizen / Verzorgingshuizen Maarssen

– Woonzorgcentrum Maria Dommer
info@maria-dommer.nl
– Zorgcentrum Merenhoef
specialisten ouderengeneeskunde:
* Mw. A. Hamed
* Mw. H.van Lugten