Myofasciale pijn en Dry Needling – Maarssen

Myofasciale pijn en Dry Needling

Myofasciale pijn en Dry Needling

dn1Spieren die langere tijd (te) gespannen zijn vertonen meestal voelbare pijnlijke strakke bandjes. Men geeft dat vaak aan als spierknopen.

Hierin kunnen zich plaatsen vormen, die bij druk daarin duidelijk overgevoelig zijn. Vaak is door die druk de pijn ook waarneembaar in een bij deze spier kenmerkend uitstralingsgebied. Deze uitstralende pijn is vaak dan ook herkenbaar.

Wij noemen deze plaatsen triggerpoints, de gebieden van de uitstraling noemen we ‘referred pain’.

‘Referred pain’ kan gepaard gaan met pijn, die je niet echt met één vinger kan aanwijzen, kenmerkende kwaliteiten van de pijn zelf zijn dof en zeurend.
Vaak zijn deze spieren gevoeliger voor kou en tocht en kan dit de spanning en pijnklacht versterken.

Soms gaat de uitstraling ook gepaard met andere gevoelens als prikkelingen in een voet/tenen of een hand/vingers bijvoorbeeld.  Maar ook een loom gevoel of krampgevoel komen regelmatig voor.
De veroorzakende spier kan door de pijn vooral verzwakt zijn, en bij rek hierin treedt daarbij dan ook een wat pijnlijke beperking op.

Als u de genoemde symptomen herkent, is het zeer waarschijnlijk dat u last heeft van wat wij noemen myofasciale pijn. Meestal gaat dat ook vanzelf weer over, al dan niet met behulp van warmte (hotpack of een warme sterke douche), maar is dit langdurig het geval, dan is behandeling met fysiotherapie geïndiceerd.dn2
Door de fysiotherapeut zijn met massage, oefentherapie, warmte en ook met behulp van andere technieken als Laser, Ultra geluid of Shockwave deze punten te behandelen.

Een tijdelijk effectieve massagetechniek is lokale druk gedurende ongeveer een halve minuut, dit komt door het fenomeen van ischemische compressie. Door op het punt wordt bloed met afvalstoffen a.h.w. er uit gedrukt tot het punt een beetje doof gaat aanvoelen. Het daarna loslaten doet de bloeddoorstroming vernieuwen en er ontstaat een verbetering van de voedingstoestand in dat deel van de spier.

Nadeel van deze techniek is, dat het een forse druk moet zijn en pijnlijk is gedurende wat langere tijd. Ook zien we vaak dat het effect niet blijvend is.

dn3Een snelle methode is, waarbij actieve ( maar ook latente) triggerpoints met een dunne acupunctuurnaald worden aangeprikt, waardoor een reflex ontstaat, een korte aanspanning, gevolgd door een directe en langdurige ontspanning van deze spier.

We noemen dit Dry Needling in tegenstelling tot Wet Needling, een injectie van een medicament . Dit laatste is niet het terrein van de fysiotherapeut, maar van de arts.

In onderstaande schets kunt u het verloop schematisch zien, waarin de “vlinder-achtige” substantie dat deel van het ruggemerg voorstelt, dat bij deze spier is betrokken.

Omdat slechts één segment is getekend spreken we over een spinale reflex.

dn4

De meest effectieve behandeling blijkt uit vele wetenschappelijke onderzoeken Dry Needling te zijn.

Bij het aanprikken van deze overgevoelige punten is een aanspanning van deze spier waarneembaar, gevolgd door een plotselinge en directe ontspanning.

Deze reflex noemen we een ‘local twitch respons’. Na deze reflex kan deze spier zich meer ontspannen, omdat dat triggerpoint niet meer actief de spier in bedwang houdt. U merkt dat doordat een beperking in de bewegelijkheid direct afneemt.
De ervaring leert dat het aanprikken van een triggerpoint gevoelig kan zijn, lang niet altijd pijnlijk, maar deze wijze van werken duurt kort, het effect is namelijk direct en houdt enkele dagen aan, in combinatie met een gericht bewegingsadvies kan dan het probleem sneller opgelost zijn.

Wat houdt de behandeling in

De behandeling bestaat uit
– Een uitgebreid onderzoek en opstellen van behandelplan
– Indien zinvol één of meer vervolgbehandelingen

In het onderzoek:dn5

– We brengen in kaart wat uw klachten zijn en waar ze mogelijk verband mee houden.
– Aan het eind van dit onderzoek bepalen we of Dry Needling geschikt is voor uw klachten en stellen we samen een behandelplan op. Dit plan is meetpunt in de verdere behandeling.
– Ook wordt een schatting gemaakt van het aantal behandelingen

In de behandeling:

dn6– Met behulp van dunne acupunctuurnaalden worden spieren behandeld, die verkrampt zijn. Het effect is dat ze daarmee direct ontspannen worden.
– Dry Needling is een onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen.
– Alleen gecertificeerde fysiotherapeuten passen deze behandeling toe.

– U krijgt adviezen en oefeninstructie in de vorm van oefeningen mee voor thuis.

– Het is verder goed mogelijk dat we een start in de lage rug maken, terwijl u komt met klachten in de nek.
Het is onze ervaring dat veel gebieden elkaar beinvloeden. Het is dan ook raadzaam om die gebieden mee te nemen in de behandeling, die later misschien de klachten weer opnieuw provoceren. Een en ander leggen we u bij de behandeling natuurlijk uit.
– U zult merken, dat een beperking in de beweeglijkheid door spierspanning meestal direct wordt opgeheven en dat voelt daarmee direct goed. We laten dat ook voelen door beperkte bewegingen telkens weer te testen.
– Met de oefeningen voor thuis onderhoudt u zelf de winst die we in de behandeling hebben behaald.
– Ook zullen we onderzoeken welke factoren de klachten onderhouden en zullen u daar gericht voor behandelen of u adviezen geven.

Soms vervelend:

Het komt voor, dat u tijdens het behandelen het gevoel hebt, dat u het warm krijgt en begint te zweten. Deze reacties zijn tijdelijk en worden veroorzaakt doordat het centrale zenuwselsel mee reageert.

Heel soms reageren mensen af en toe wat pittiger, voelen zich een beetje duizelig, trekken soms ook wat wit weg of voelen misselijkheid. Als we u enkele minuten rustig laten liggen zijn deze klachten weer weg.
Niets om u zorgen over te maken in ieder geval. Mocht een en ander erg overheersen kiezen we voor een aangepaste behandeling door middel van massagetechnieken.

Na de behandeling.

Op de behandeling wordt erg verschillend gereageerd.

De een zegt dat het allemaal prima is gegaan, geen nareacties gehad, maar wel minder spierspanning. De de ander heeft een korte periode van hooguit enkele dagen gemerkt dat de behandeling doorwerkt. Soms gaat dat met wat napijn gepaard, maar meestal is de beperking van het spierprobleem zelf al een stuk minder.

Het is zo dat een behandeling door deze naaldtechniek enkele dagen blijft doorwerken, we houden gemiddeld een periode van 6 dagen aan, waarin we de spieren die zijn behandeld met rust gelaten worden.
U wordt ook aangeraden de spieren de eerste paar dagen niet erg fors te gaan belasten, normale belasiting van die spieren vormen geen enkel probleem.

Onze algemene ervaring:

Onze behandeling is gebaseerd op de ervaring, dat Dry Needling sneller en effectiever is dan andere ondersteunende therapieën als massage en fysiotechnische applicaties, die ook we in de fysiotherapie gebruiken.
Rekken van pijnlijke en verkorte spieren is veel beter mogelijk na dry needling van de aanwezige triggerpoints, ze zijn dan direct al een stuk losser namelijk.
In sommige situaties is de behandeling van spieren niet voldoende en wordt dit gecombineerd met andere vorm van fysiotherapie of adviezen met betrekking tot (werk)houding en bewegingen.